sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Co přináší Pražské stavební předpisy?

Nová pravidla pro výstavbu v Praze (Pražské stavební předpisy) vstoupily v platnost 1. října 2014. Zásadně ovlivní budoucí podobu metropole. Pražské stavební předpisy (PSP), které zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), jsou dílem početného týmu odborníků pod vedením architekta a urbanisty Pavla Hniličky.

PSP chrání volnou krajinu a parky, podporují stromořadí v ulicích, živé, bezpečné a příjemné ulice, i kvalitní bydlení. Městu ušetří významné náklady na městskou hromadnou dopravu a na infrastrukturu města. Pražské stavební předpisy zavádějí tradiční nástroje plánování města, které platily za první republiky: uliční a stavební čáru a regulovanou výšku budovy. Tyto nástroje byly za socialismu vymazány, protože se kladl důraz hlavně na stavbu centrálně plánovaných sídlišť.

Pražské stavební předpisy ke stažení (PDF | 31 MB)

 

 


Pražské stavební předpisy

14.06.2015 14:25

Věcná novela Pražských stavebních předpisů je připravena k projednání

  Rada hl. m. Prahy dnes souhlasila s novelou Pražských stavebních předpisů (PSP), což znamená, že novela může do veřejného projednání. O vyhotovení věcné novely rozhodla v únoru Rada hl. m. Prahy poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj pozastavilo platnost původní verze PSP. „Návrh...

—————

20.02.2015 09:16

Projednání technické novely Pražských stavebních předpisů

Pražští radní rozhodli, že budou ihned zahájeny práce na dvou novelách Pražských stavebních předpisů. První z nich je technická novela, která již byla předběžně dohodnuta s MMR. Dnes bylo zahájeno její projednávání.   Návrh technické novely PSP se projednává od 20. února do 6. března...

—————

18.01.2015 09:17

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o pozastavení účinnosti PSP

Rozhodnutí MMR - ke stažení (5,0 MB | PDF) Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o pozastavení účinnosti PSP z 16. 1. 2015.  

—————

17.12.2014 23:54

Ministerstvo zastaví pražské stavební předpisy

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pozastaví účinnost současných pražských stavebních předpisů. Platit místo nich budou obecné vyhlášky jako jinde v Česku. Novinářům to po středečním jednání s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (obě...

—————

28.09.2014 10:18

Stavba jako součást města

Pražské stavební předpisy respektují nadřazenost uspořádání města nad uspořádáním jednotlivých budov. Zavádí především takové regulativy, které definují prostorové limity staveb ve vztahu ke kontextu okolní zástavby. Budovy by neměly být pouhými solitéry, jako je tomu například na...

—————

27.09.2014 10:18

Důraz na kvalitu veřejných prostranství

Příjemné a fungující ulice, náměstí a parky s vyváženým vztahem mezi dopravní obsluhou a společenským významem výrazně zlepšují kvalitu života obyvatel. Předpisy zavádějí základní kvalitativní požadavky na standard veřejných prostranství , zejména požadavky na dopravní řešení, uspořádání...

—————

20.09.2014 10:19

Regulace reklamy

Reklama do města patří, ale musí být kultivovaná. PSP proto zavádí podrobnou a především systematickou regulaci reklamních zařízení ve městě. Stanovuje požadavky na reklamu na fasádách domů, omezuje reklamu na střechách a ve veřejných prostranstvích. Stanovuje maximální rozměry...

—————

20.09.2014 10:19

Komplexní regulace parkování

Pražské stavební předpisy navazují na stávající systém regulace parkování, zavádí ale důležitá vylepšení a úpravy, vzešlé z analýzy stávající situace a projednání s jednotlivými městskými částmi. Dodnes byly např. u bytových staveb požadavky na počet parkovacích míst plošně stejné pro...

—————

03.09.2014 23:19

Základní počty parkovacích stání

Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu vázaných a návštěvnických stání pro výpočet dle § 32. Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu stání, který je definován hrubou podlažní plochou účelu užívání (v m2) na 1 parkovací...

—————