sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Životní prostředí a zeleň

 

Stav životního prostředí v Kolovratech je poznamenán v podstatě nepřetržitým osídlením od doby neolitu se vzrůstající tendencí vlivu člověka na krajinu a prostředí. 

Celé hodnocení je možné z přírodního hlediska shrnout a okolí Kolovrat charakterizovat jako typ krajiny na rozhraní silně urbanizované krajiny a krajiny zemědělské, a to téměř bez původní vegetace. Stav životního prostředí má zlepšující se tendenci, především díky investicím v období od roku 1990.

Stav kostry ekologické stability krajiny je nedostačující, přesněji řečeno, v okolí Kolovrat neexistuje systém navzájem propojených tzv. biokoridorů, který by měl přirozeně kopírovat drobné vodní toky, případně terénní nerovnosti. V této oblasti je možné za poslední roky sledovat zlepšení stavu, kdy by do budoucna mohly do jisté míry funkci biokoridorů nahrazovat vycházkové okruhy.

 

Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro běžný život, relaxaci i aktivní odpočinek.

 

Chceme

 • Udržovat zeleň v obci
  • pokračovat v údržbě zeleně 
  • doplňovat zeleň s dlouhodobým výhledem
 • Udržovat a rozvíjet vycházkové okruhy
  • doplnit vycházkové okruhy o lavičky a informační tabule
  • provést dosadbu na stávajících okruzích
  • pokusit se rozšířit vycházkové okruhy
 • Věnovat se stavu Říčanky
  • sledovat čistotu Říčanky
  • ve spolupráci s obcemi proti proudu zlepšit čistotu Říčanky
 • Zlepšit informovanost o historii a místopise 
  • obnovit a zlepšit informační tabule u historických objektů 
  • doplnit informační tabule na významná místa
 • Rozvíjet systém ekologické stability
  • zrevidovat systém biokoridorů a dalších prvků ekologické stability
  • připsět k realizaci prvků ekologické stability 

 


Přehled základních koncepčních dokumentů města (oborových koncepcí) se vztahem k životnímu prostředí:

(přijaté dokumenty - stav k červenci 2014, pokud není uvedeno jinak)