sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Voda a Říčanka

 

Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro běžný život, relaxaci i aktivní odpočinek.

Chceme

  • Věnovat se stavu Říčanky
    • sledovat čistotu Říčanky
    • ve spolupráci s obcemi proti proudu zlepšit čistotu Říčanky
    • vymyslet a případně zrealizovat protipovodňová opatření

Výsledky měření kvality vody za roky 2010-2014 ke stažení (pdf)

 

Kam se obrátit?

Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň

Zajišťování správy drobných vodních toků - Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1

Ing. Richard Polifka 236 005 818, richard.polifka@praha.eu

  • kontrola správy vodních toků oblast JIH ( povodí Botiče, Kunratického p., Libušského p., Cholupického p., Komořanského p.)
  • zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích
  • koordinátor generelů vodních toků

Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky - POHOTOVOST : 777 719 009

 


Další podklady na téma Voda a Říčanka

25.10.2014 08:13

Revitalizace rybníka V Rohožníku v Dubči

Rybník V Rohožníku v Dubči je zanesen cca 18 tis. m3 sedimentu. Nejprve bude ve vypuštěném rybníce vyhrnuta odvodňovací strouha. Potom bude sediment přeházen do hromad, aby vyschnul. Vyschlý sediment bude odvážen mimo rybník a použit na rekultivace pozemků v okolí Dubče.   Oprava...

—————

08.06.2014 09:55

Potok Říčanka a jeho historie

  Říčanský potok, někdy označován jako Říčanka, je jeden z větších pražských potoků v povodí dolní Vltavy, který protéká velice pěknou krajinou kolem Říčan a dále kolem několika přírodních památek. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou v České republice. Délka toku činí 21,4 km (z toho...

—————

01.06.2014 09:56

Rybníky

  Návesní rybník Návesní rybník se nachází v ulici U Jezu a byl vybudován v letech 18956 jako zdroj užitkové a požární vody. Rybník je napájen potrubím z jezu a jeho hloubka dosahuje až 2,5 metru. Od svého vybudování byla hráz mnohokrát výrazně opravována a rybník byl při této...

—————

01.06.2014 07:58

Studánky

  V Kolovratech a Tehovičkách se nacházelo několik studánek s čistou pramenitou vodou, které byly později prohloubeny, upraveny jako studny a opatřeny nejprve dřevěnými, později litinovými ručními čerpadly. Veškeré níže uvedené studny má v péči MČ Praha Kolovraty a jsou zdrojem...

—————

06.04.2014 16:29

Na Říčanském potoce uhynuly kachny

  11. července 2003     Na Říčanském potoce v Praze uhynuly téměř dvě desítky kachen. Mrtvé ptáky museli z rozsáhlých mokřin vytahovat hasiči. Zatím není jisté, zda zvířata zemřela kvůli znečištěné vodě nebo se otrávila bakteriálním jedem. Příčinu úhynu zjišťuje veterinární správa....

—————