sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Jak se liší nezávislí na různých kandidátkách?

Existují Nezávislí a "Nezávislí".

V komunálních volbách kandidují různá uskupení. Na jednom konci jsou to politické strany a na druhém sdružení nezávislých kandidátů. Opravdové nezávislé najdeme na kandidátkách sdružení nezávislých kandidátů. Ti se neschovávají pod hlavičkou žádné politické strany. Vstup do voleb mají pracnější: musí sehnat na podporu své kandidatury podpisy potřebného počtu voličů, a to i když se v minulém volebním období osvědčili a kandidují znovu. Nečerpají také žádné peníze na svou činnost ani na kampaň od státu. Výhodou je, že nepodléhají nikomu "seshora", nepodléhají stranické disciplíně a mohou se rozhodovat zcela svobodně v zájmu své obce či městské části.

Pak tu máme politické strany a společné kandidátní listiny volebních stran a tzv. nezávislých (férové by bylo napsat spíše "nestraníků" - nejsou ve straně, ale ZA STRANU KANDIDUJÍ). Např. u nás kandidátka ODS - složená ze straníků i nestraníků. Ti využívají veškerých výhod kandidatury politické strany (nemusí sbírat podpisy voličů pro svou kandidaturu, mohou využívat profesionálního marketingu i financí od politické strany - ty dostávají peníze nejen po volbách, ale i pravidelné příspěvky od státu na svoji činnost!). Čím je to však vykoupeno? Kandidují za politickou stranu a ta má program a své záměry. Těmi jsou kandidáti vázáni. Program strany na vyšší úrovni snadno může být v rozporu s cíli na úrovni městské části. Uvedu příklad: Pražský rychlostní okruh - na úrovni Kolovrat a Lipan chceme maximální ochranná opatření, dodržení všech dohod, procesů a připomínkování, žádné výjimky. Proti tomu stojí cíl "dostavět okruh co nejrychleji" (prosazuje např. Pražská ODS). Čí zájmy zvítězí? Podobný konflikt může nastat při územním plánování, fiancování městských částí apod.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli i tentokrát jít pro nás obtížnější cestou, jako sdružení skutečně nezávislých kandidátů - i když podmínky nejsou pro nás výhodné. Museli jsme sbírat podpisy na kandidaturu, vše si financujeme ze svého, možnosti propagace máme ztížené.
Ale můžeme se za to svobodně a volně rozhodovat - ROZHODUJEME SE VŽDY DŮSLEDNĚ V ZÁJMU NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.