sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Nové výstavby v Kolovratech a územní plán

 

Z minulosti máme v Kolovratech poměrně dost ploch, kde se může podle územního plánu stavět. Zatím tam nic nestojí a jsou tam většinou pole.Jednou z takových ploch je rozsáhlý pás u ulice Přátelství. Původně zde měla vzniknout výrobně komerční zástavba vhodné velikosti. Ta prý měla posloužit hlavně ke zbudování pracovních příležitostí a také jako bariéra k odstínění bytové zástavby od ulice Přátelství. Postupem času a různými změnami a úpravami územního plánu v minulosti, získala tato plocha využití SV (což je území smíšené - výrobně komerční zástavba tu může být, ale mohou tu vzniknout také byty), ale hlavně naprosto neuvěřitelný koeficient zástavby F!!. To je koeficient, který umožňuje stavět již poměrně velká bytová sídliště anebo dosti velké haly. Pro srovnání  - v celé oblasti mezi železnicí a ulicí Přátelství jsou koeficienty B a C, v koeficientu C byly např. postaveny i domy BEMETT (pravda, za pomoci výjimek povolených od bývalého starosty). 

Takový je stav v současném platném územním plánu.(Pozn. Nový Metropolitní plán (pokud bude schválen v podobě současného návrhu) by v tomto území přinesl pro obec snížení této zátěže, a to výškovou regulaci 2 podlaží, plocha produkční ).Nyní však platí současný územní plán (a to min. do roku 2022), a to, co by zde mohlo v koeficientu F vzniknout, by navždy znehodnotilo uměřený ráz Kolovrat naprosto předimenzovanými stavbami, ale mohlo by v případě bytové zástavby přinést několikatisícový přírůstek obyvatel! Naším cílem bylo možnou výstavbu v tomto území omezit (zcela ji odstranit a nahradit ji třeba zelení v současných podmínkách již nelze, i když by to také nebyla špatná varianta :-). 

Proto jsme na našem zastupitelstvu prosadili požadavek snížení koeficientu z F na D jako maximum možného, prosazeno v rámci naší koalice. Jako záchranu před šíleným stavem, který by nás čekal. Nyní již zbývala maličkost, aby tento náš požadavek podpořil také pražský Magistrát, který musí schválit všechny změny a úpravy územního plánu. S takovýmto požadavkem jsme jako představitelé městské části byli poměrně ojedinělí (většina požadavků jde opačným směrem, kdy se prosazuje zvýšení koeficientů, i v zájmu developerských výstaveb). 

Okolnosti projednávání na Magistrátu byly poměrně dramatické, zasvěcení tomu šanci příliš nedávali. Ale po všech peripetiích se nám skoro nemožné podařilo. Zastupitelstvo hl .m. Prahy pořízení námi požadované úpravy v červnu t.r. schválilo ! 

 

Náš postoj

  • Městská část Praha-Kolovraty by si měla zachovat svůj ráz - vesnické a příměstské zástavby, s převahou rodinných domů. 

  • Chceme i nadále dělat maximum pro udržení tohoto rázu, nechceme tu sídliště ani velké haly, ani neregulovaný příliv obyvatel. 

  • Nechceme dopadnout jako např. Uhříněves.

  •