Školství  

Základní škola v Kolovratech poskytuje vzdělání od prvního do pátého ročníku základního stupně. V roce 2018 oslavila naše základní škola (a její nejstarší budovas) již 120 let od svého vzniku.

V školním roce 2017/18 bylo ve škole 15 tříd - v některých ročnících bývají až 4 paralelní třídy! Vyučuje se ve třech budovách, což je pro provoz školy i vyučující náročné.

 

Jak to bylo s pavilonem v ul. A. Hochové

Nejnovější pavilon (kontejnerový) byl slavnostně otevřen v roce 2015. Tímto pavilonem získala škola nové 3 učebny, které z kapacitních důvodů nutně potřebovala. Financování tohoto pavilonu provázely od počátku komplikace.

Jako u podobných velkých investic je naše MČ závislá na investičních dotacích od Magistrátu. U této investiční akce se podařilo získat požadovanou částku od Magistrátu až napodruhé, což bylo ještě za předchozího vedení MČ. Požadovaná částka ze strany městské části byla pouze 7 milionů, ale pavilon měl stát více než 16 milionů! Kde vzít těch zbývajících více než 9 milionů? Předchozí vedení MČ plánovalo dofinancovat tuto stavbu rozprodejem obecního majetku, co by se prodat dalo (pozemky, obecní byty, které dlouhodobě přinášejí příjem do obecní kasy a jsou pro MČ nenahraditelné) a vyčerpáním veškerých finančních rezerv.

Mezitím byly v r. 2014 volby a nové vedení městské části bylo postaveno před nutnost najít finance na doplacení výstavby pavilonu – tedy přes 9 milionů korun!  Hledali jsme jiné možnosti, než rozprodávat, co by se ještě rozprodat dalo a zcela vyčerpat obecní účet. Nakonec se společným úsilím podařilo starostovi získat od Magistrátu veškeré potřebné finance. Nemovitý majetek si mohla městská část ponechat a rozpočet zůstal v uspokojivé kondici. To byl velký úspěch hned na začátku a ukázka péče dobrého hospodáře.

Co se týká samotného pavilonu – velká škoda je, že předchozí vedení MČ objednalo kontejner nenosný, na nějž se nedá přistavět patro – přestože podle původního plánu bylo počítáno s budovou dvoupodlažní! Takto byla poměrně nevhodně využita poslední vhodná část pozemku v této lokalitě, a nezbývá zde možnost např. na rozšíření jídelny. Přestavět tento kontejner již nelze.

 

Nová škola s druhým stupněm

Žáci mohou v Kolovratech navštěvovat pouze 1. stupeň základní školy. Od 6. třídy musí přestoupit na jinou školu – dojíždět buď do Uhříněvsi (spádové školy) nebo na jiné základní školy či gymnázia.

Spolu s přibývajícím počtem žáků v Kolovratech (v některých ročnících jsou běžné již 4 paralelní třídy!) je zde dlouhodobá potřeba rozšířit kolovratskou školu i o druhý stupeň. Tím by byl místním dětem i rodinám usnadněn přístup k vzdělávání – žáci by nemuseli dojíždět, netrhaly by se školní kolektivy, děti by mohly lépe využívat i volný čas v místě svého bydliště. Navíc – školy v Uhříněvsi již jako spádové kapacitně přestávají stačit a stačit nebudou, i z důvodu masivní bytové výstavby v Uhříněvsi v posledních letech.

Výstavba nové základní školy s 2. stupněm je v Kolovratech nezbytná. Dokonce byla již kdysi plánovaná, dosti velkorysá  – ještě za dob starostování pana Ovečky – ale tehdy se na ni nenašla na Magistrátu potřebná vůle ani finance (i zde jsme odkázáni na investování od Magistrátu) . Od té doby se o potřebě této nové školy často mluvilo, ale pouze mluvilo. Teprve v roce 2016 se současnému vedení MČ podařilo takřka nemožné – potřebu výstavby nové školy v Kolovratech se podařilo na Magistrátu prosadit a Praha si ji zařadila do svých investic. V současné době je hotový projekt a probíhá územní řízení.