sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Školství  

Základní škola v Kolovratech poskytuje vzdělání od prvního do pátého ročníku základního stupně. V roce 2018 oslavila naše základní škola (a její nejstarší budova) již 120 let od svého vzniku.

V školním roce 2017/18 bylo ve škole 15 tříd - v některých ročnících bývají až 4 paralelní třídy! Vyučuje se ve třech budovách, což je pro provoz školy i vyučující náročné.

 

 

Nová škola s druhým stupněm

Žáci mohou dosud v Kolovratech navštěvovat pouze 1. stupeň základní školy. Od 6. třídy musí přestoupit na jinou školu – dojíždět buď do Uhříněvsi (spádové školy) nebo na jiné základní školy či gymnázia.

Spolu s přibývajícím počtem žáků v Kolovratech (v některých ročnících jsou běžné již 4 paralelní třídy!) je zde dlouhodobá potřeba rozšířit kolovratskou školu i o druhý stupeň. Tím by byl místním dětem i rodinám usnadněn přístup k vzdělávání – žáci by nemuseli dojíždět, netrhaly by se školní kolektivy, děti by mohly lépe využívat i volný čas v místě svého bydliště. Navíc – školy v Uhříněvsi již jako spádové kapacitně přestávají stačit a stačit nebudou, i z důvodu masivní bytové výstavby v Uhříněvsi v posledních letech.

Výstavba nové základní školy s 2. stupněm je v Kolovratech velmi potřebná. Stejně jako u jiných velkých investičních akcí, jde i ze naše městská část odkázaná na získání peněz od Magistrátu. Doposud byly tyto snahy marné. Až současnému vedení MČ (SNK Naše Kolovraty a SOUSEDÉ 2014) podařilo dosud nemožné. Výstavbu nové školy v Kolovratech se podařilo na Magistrátu poprvé prosadit a Praha si ji zařadila do svých investic. V současné době je hotový projekt a probíhá územní řízení. Umístění školy je na novém místě - na jediném vhodném pozemku, který měla MČ k dispozici ve vlastnictví (správě). Investorem je Magistrát hl.m. Prahy, ten stavbu nejen financuje, ale např. i vybírá projektanta nebo zhotovitele. Na naší městské části pak je, aby poskytla projektu výstavby maximální součinnost a podporu. Podklady projektu pro novou školu dostala na jaře 2017 MČ na krátký čas k připomínkování - měla je na jednání např. stavební komise, vyjadřovala se k nim také paní ředitelka školy.

Z Kolovratského zpravodaje 3/2017:


Z historie starších projektů na výstavbu 2. stupně ZŠ v MČ Praha-Kolovraty

  • První projekt na výstavbu základní školy s 2. stupněm vznikl již počátkem tisíciletí, za dob starostování pana Ovečky – a jednalo se o projekt velmi rozdsáhlý a velkorysý, za cca 500 milionů. Realizován nebyl - Magistrát tuto investici nepodpořil.
  • Následně byl zpracován projekt na výstavbu školy 2. stupně v lokalitě Na Parkáně - v areálu, kde je mateřská škola a ZUŠ. Měly být postaveny 2 objekty - jeden dvoupodlažní pavilon v místě, kde je nyní kontejnerový pavilon 1. stupně ZŠ. Druhý objekt měl vyrůst na místě současné ZUŠ, kdy měla být stávající vila zbořena. V rámci projektu měla být přemístěna ZUŠ do nového objektu, měla být zbudována i jídelna. Ale např. na tělocvičnu v rámci projektu již nedošlo. 
  • Tento později nerealizovaný projekt byl v roce 2010 prezentován v Kolovratském zpravodaji 3/2010, na str. 13-14, ke stažení zde: https://www.kolovraty.cz/assets/File.ashx?id_org=80160&id_dokumenty=2118
  • Předchozí starosta p. Habart spolu s tehdejším vedením MČ nechal umístit v místě plánovaného dvoupodlažního objektu pavilon pro 3 třídy 1. stupně ZŠ. Je to modulární (kontejnerová) stavba, která se nedá přestavět. Navíc je to modul nenosný, takže takže na ni nelze přistavět ani žádné patro! Tímto došlo ještě za předchozího vedení k zastavění zcela klíčového pozemku a znehodnocení celého tohoto projektu. Plán postavit 2. stupeň základní školy v lokalitě na Parkáně vzal tím zcela za své.
 
 
Jak ale rozhodl ještě předchozí starosta p. Habart spolu s tehdejším vedením MČ byl v místě plánovaného dvoupodlažního objektu postaven pavilon pro 3 třídy 1. stupně ZŠ. Je to modulární (kontejnerová) stavba, která se nedá přestavět. Navíc je to modul nenosný, takže takže na ni nelze přistavět ani žádné patro! Tímto došlo ještě za předchozího vedení k zastavění zcela klíčového pozemku a znehodnocení celého tohoto projektu. Plán postavit 2. stupeň základní školy v lokalitě na Parkáně vzal tek zcela za své.
Teprve v roce 2016 se současnému vedení MČ (SNK Naše Kolovraty a SOUSEDÉ 2014) podařilo dosud nemožné. Výstavbu nové školy v Kolovratech se podařilo na Magistrátu poprvé prosadit a Praha si ji zařadila do svých investic. V současné době je hotový projekt a probíhá územní řízení. Umístění školy je na novém místě - na jediném vhodném pozemku, který měla MČ v té k dispozici a ve svém vlastnictví (správě).

 

Jak to bylo s pavilonem v ul. A. Hochové/ Na parkáně

Kontejnerový pavilon  byl slavnostně otevřen v roce 2015. Tímto pavilonem získala škola nové 3 učebny, které z kapacitních důvodů nutně potřebovala. 

Financování tohoto pavilonu provázely od počátku komplikace. Jako u podobných velkých investic je naše MČ závislá na investičních dotacích od Magistrátu. Předchozí vedení městské městské části požadovalo od Magistrátu 7 milionů, které se úsilím tehdejšího místostarosty p. Borgese nakonec podařilo získat. Ale pavilon měl stát více než 16 milionů! Kde vzít těch zbývajících více než 9 milionů? Předchozí vedení MČ plánovalo dofinancovat tuto stavbu rozprodejem obecního majetku, co by se prodat dalo (pozemky, obecní byty, které dlouhodobě přinášejí příjem do obecní kasy a jsou pro MČ nenahraditelné) a vyčerpáním veškerých finančních rezerv.

Mezitím byly v r. 2014 volby a nové vedení městské části bylo postaveno před nutnost najít finance na doplacení výstavby pavilonu – tedy přes 9 milionů korun! Hledali jsme jiné možnosti, než rozprodávat, co by se ještě rozprodat dalo a zcela vyčerpat obecní účet. Nakonec se nám podařilo získat od Magistrátu veškeré potřebné finance. Nemovitý majetek si mohla městská část ponechat a rozpočet zůstal v uspokojivé kondici. To byl velký úspěch hned na začátku a ukázka péče dobrého hospodáře.

Co se týká samotného pavilonu – velká škoda je, že předchozí vedení MČ rozhodlo postavit kontejner nenosný, na nějž se nedá přistavět patro – přestože podle původního plánu bylo počítáno s budovou dvoupodlažní!  Přestavět tento kontejner nelze. Cenný pozemek mohl být využit efektivněji.