sdružení občanů Kolovrat a Lipan


K nové škole v Kolovratech

Téma výstavby nové školy s 2. stupněm, na kterou místní občané čekají již léta, rezonuje mezi místními občany.


Také našim zastupitelům MČ byl adresován dopis podepsaný 25 obyvateli z bližšího či vzdálenějšího okolí připravované výstavby - Žádost o zastavení územního řízení. V dopise je rovněž zpochybněna potřebnost takové školy pro naši MČ a požadavek na zastavení i dalších projektů.

Na podporu výstavby nové školy vznikla petice, která shrnuje důvody potřebnosti školy a žádá urychlení výstavby.