sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Odkazy na oficiální stránky www.kolovraty.cz

Kompetence starosty a jeho zástupců

Členové zastupitelstva

 


Zastupitelé MČ Praha-Kolovraty 

 

Starosta

 • Klecanda Antonín Mgr. - NK

Zástupce starosty

 • Čuřínová Kateřina Mgr. - NK
 • Bartošová Stanislava Mgr. - Sousedé2014
 • Šusta Martin - NK (do 01/2016)

Zastupitelé

 • Kolář Jan Ing. - ODS
 • Ondroušek Pavel Mgr. - ODS
 • Růžičková Vladislava JUDr. - NK
 • Stibůrková Blanka Ing. Mgr. Ph.D. - NK
 • Halmanová Natalie Mgr. - NK
 • Musilová Zdeňka - NK
 • Šlingr František - NK
 • Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. - Sousedé
 • Procházka Miroslav - Pro Obec
 

 


Výbory a komise

Výbory ZMČ jsou iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva MČ. Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje ZMČ a ze své činnosti také zastupitelstvu odpovídají. Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZMČ. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem na úseku samostatné působnosti. Současně plní další kontrolní úkoly, jimiž je ZMČ pověřilo.

Komise MČ je iniciativním a poradním orgánem starosty MČ Praha - Kolovraty v příslušné oblasti. Výbory ustanovuje a jejich členy jmenuje starosta MČ.