sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Finanční výbor

Koncepce činnosti 
  • provádí podle potřeby kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem a finančními   prostředky HMP
  • podílí se na přípravě a sestavování rozpočtu hlavní i zdaňované činnosti
  • vyhodnocuje a posuzuje výsledky hospodaření MČ
  • podílí se na přípravě záměrů MČ v oblasti hospodaření ve zdaňované činnosti
  • předkládá iniciativní návrhy systémových řešení pro zvýšení příjmů MČ a efektivní hospodaření s finančními prostředky i majetkem MČ
  • plní další úkoly, kterými jej pověřilo ZMČ.

Předseda je ze své činnosti odpovědný ZMČ.

 

 


Finanční výbor se na schůzích, které se konají každý měsíc, zabývá průběžnými rozpočtovými opatřeními, provádí kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem a finančními prostředky HMP. Dále se podílí na přípravě a sestavování rozpočtu hlavní i zdaňované činnosti, vyhodnocuje a posuzuje výsledky hospodaření městské části, spolupracuje na přípravě záměrů obce v oblasti hospodaření a předkládá iniciativní návrhy systémových řešení pro zvýšení obecních příjmů a efektivní hospodaření s finančními prostředky i majetkem obce. Náš výbor aktuálně připravil podklady pro zastupitelstvo k rozpočtu na rok 2015 a materiál pro prodej bytu ve vlastnictví městské části.

Blanka Stibůrková, předsedkyně

zdroj: KZ 1/2015