sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Grantová komise

Koncepce činnosti
  • Komise se řídí odsouhlasenými “grantovými pravidly” a jednacím řádem.
  • Navrhuje vypsání jednotlivých „Kolovratských programů na podporu využití volného času dětí a mládeže“.
  • Hlavní činností je posuzování žádostí o poskytnutí grantů a zpracování návrhů na poskytování peněžitých darů. Ve spolupráci s finančním odborem ÚMČ a kontrolním výborem provádí kontrolu využití poskytnutých peněžitých darů v souladu s uzavřenou darovací smlouvou a již zmíněnými pravidly.
  • Navrhuje rozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtu do jednotlivých grantových kol.  

Odkazy na oficiální stránky www.kolovraty.cz

 

Dotace na podporu volnočasových aktivit - granty

Participativní rozpočet 2018


Grantová komise navrhla programy podpory zájmových činností pro rozvoj kulturního a společenského života a sportovních aktivit v naší MČ. Tento návrh byl na prosincovém zasedání zastupitelstva přijat a oproti minulým letům tak budou moci být granty poskytovány nejen pro aktivity týkající se dětí a mládeže. Tímto je dána zejména možnost poskytnutí grantů pro aktivity zaměřené na seniory, případně i podpory dalších zajímavých a pro naši obec přínosných projektů. Prioritou při poskytování grantů zůstává finanční podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, tak jak tomu bylo i v letech minulých, kdy žadatelé připravili řadu skvělých projektů. Jednotlivé granty pak budou moci být přidělovány definitivně až po schválení rozpočtu MČ pro rok 2015.

Vlaďka Růžičková, předsedkyně

zdroj: KZ 1/2015