sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Komise pro Lipany

 

komise pro Lipany byla zrušena

 


Komise pro Lipany byla v minulém volebním období po delším čase opět zřízena díky iniciativě Okrašlovacího spolku Lipanského. Komise má za úkol napomáhat starostovi obce v řešení problematiky Lipan a spolupracovat s ostatními komisemi naší městské části. Komise bude vyjadřovat stanoviska občanů Lipan při projednávání legislativní, stavební a dopravní agendy související s naší obcí. Lipanští ustavením komise získávají velmi dobrou možnost podílet se na zásadních rozhodnutích, která lze v následujících čtyřech letech očekávat – dálniční obchvat, propojení s Kolovraty chodníkem, změny územního plánu, dopravní problematika. Věřím, že občané Lipan napomohou členům komise v její obnovené činnosti.

Miroslav Procházka, předseda

zdroj: KZ 1/2015