sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kontrolní výbor

Koncepce činnosti
  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a komisemi, včetně ÚMČ na úseku samostatné působnosti
  • plní další úkoly na úseku kontroly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ (inventarizace, kontroly dle zákona o finanční kontrole)

Kontrolní výbor byl pověřen

  • kontrolou vybraných realizovaných výběrových řízení
  • kontrolou využití nemovitého obecního majetku
  • kontrolou vybraných nájemních smluv
  • kontrolou vybraných smluv
dle usnesení ZMČ č. 41/2014 ze dne 18.11.2014

 


Odkazy na oficiální stránky www.kolovraty.cz

Zápisy ze zasedání KV ZMČ


Kontrolní výbor je zřizován ze zákona a do jeho kompetencí patří zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva, dodržování právních předpisů ostatními výbory a komisemi včetně úřadu městské části a plnění dalších úkolů, jimiž jej zastupitelstvo pověří.

Kompetence starosty jsou poměrně široké, proto je zde kontrolní výbor jako pravá ruka zastupitelstva. Není ale poradním orgánem starosty, jak tomu někde bývá, což vede k tomu, že starostové někdy uzavřou velmi nevýhodné smlouvy pro své obce a občané se to dozvědí, až když je pozdě. Po výměně zastupitelstva lze spatřovat roli výboru také v pohledu do minulosti, kdy by se měly „provětrat skříně“ a „udělat generální úklid“. Konkrétně se chceme podívat na některé historické kauzy, týkající se např. konírny u Boudů, ale chceme se také zabývat využitím obecního majetku. Vypadá to, že toho moc není, ale jsou to desítky a stovky dokumentů, které je potřeba nejen přečíst, ale také kriticky zhodnotit.

Lenka Švecová, předsedkyně 

zdroj: KZ 1/2015