sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kolovratský měsíčník

 

Kolovratský měsíčník je vydáván Městskou částí Praha-Kolovraty jako informační medium pro občany Kolovrat a Lipan a jeho vydávání řídí Kulturně-mediální komise. Měsíčník informuje o připravovaných akcích v městské části, seznamuje obyvatele s důležitými informacemi Úřadu městské části Praha-Kolovraty. 

Měsíčník je darma distribuován do všech domácností a organizací v Městské části Praha-Kolovraty.