sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kolovratský web

Harmonogram tvorby webu:

  • leden 2015 - tvorba zadání pro poptávku dodavatele webu
  • leden 2015 - návrhy na oslovení dodavatelů webu
  • 1.2.2015 - rozeslání zadání pro poptávku dodavatele webu
  • 28.4.2015 - dokončení výběru dodavatele
  • 30.4.2015 - vyrozumění uchazečů
  • přelom dubna/května 2015 - podepsání smlouvy
  • do týdne po podpisu předání zadání
  • cca 1/2 června 2015 - testovací prostředí, zahájení plnění webu
  • červenec 2015 - spuštění nového webu

 

Pracovní skupina pro vytvoření nového webu "kolovraty.cz" schválila a rozeslala podklady pro poptávku dodavatele webu: Poptávka dodavatele webu - final.pdf (749 kB)