sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Starosta

14.01.2017 10:25

Kompetence starosty

  Kompetence starosty Mgr. et Mgr. Antonína K l e c a n d y , uvolněného pro výkon funkce: Jako statutární zástupce městské části (zastupuje při výkonu své funkceměstskou část navenek) plní úkoly ve smyslu ustanovení § 97 a následujících zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve...

—————

10.11.2014 11:45

Zřízení komisí, jmenování jejich předsedů, členů a sekretářů

Podle ustanovení § 95 odst. 2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění zřizuji tímto ke dni 1. listopadu 2014, jako iniciativní a poradní orgány starosty: komisi sociální a bytovou, stavební, kulturně – mediální a grantovou. Pro volební období 2014 až 2018 podle ustanovení...

—————

—————