sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Stavební komise

Koncepce činnosti
  • na úseku územního plánování spolupracuje s orgány zpracovatele změn územního plánu a prosazuje zájmy MČ
  • vydává stanoviska ke všem aktivitám v územním řízení jako poradní orgán starostovi
  • při vlastní stavební činnosti MČ navrhuje stavby a stavební úpravy vedoucí ke zlepšení kvality života
  • navrhuje dopravní opatření a řešení dopravy v klidu
  • připravuje studie vlastních návrhů pro zajištění projektů a povolení
  • předkládá starostovi své návrhy a stanoviska ke všem aktivitám cizích investorů a stavebníků ve stavebním řízení
  • vyvíjí aktivity vyššího významu např. posuzování návrhů k posudkům na vliv ŽP z pohledu zájmů MČ