sdružení občanů Kolovrat a Lipan


BLOG místostarostky

28.05.2018 21:31

Co chybí v návrhu Metropolitního plánu?

V Metropolitním plánu chybí takřka veškerá návrhová zeleň Toto je současný platný územní plán. Místa s různými typy návrhové zeleně jsou vyznačena čísly. Níže je návrh Metropolitního plánu. Návrhová zeleň zde až na malé výjimky chybí. Chybí veškerá ochranná zeleň u Pražského okruhu !!,...

—————

31.10.2017 17:19

Zprava o činnosti místostarostky

Předkládám zde Zprávu o své činnosti za uplynulé roční období - do srpna 2017. V této zprávě reflektuji především oblastim, které mám ve své gesci. zpráva o činnosti místostarostky2017_FIN.pdf (314 kB)

—————

02.03.2017 11:49

Po neformálním setkání zastupitelů

V polovině února inicioval zastupitel Miroslav Procházka neformální setkání zastupitelů s tím, že bychom probrali témata, na něž nezbývá běžně při zasedáních ZMČ čas, tedy jsem se také zúčastnila. Sešli jsme se v počtu 8 osob (4 za Naše Kolovraty, 2 za ODS., 1 za Pro obec Lipany, 1 za Sousedé...

—————

19.02.2017 19:52

Ohlédnutí

Polovina volebního období je za námi, je tedy čas na drobnou bilanci. Do voleb jsem vstupovali s cíli definovanými volebním programem a se záměrem fungování obce změnit. Finance Při nástupu do funkce jsme přebírali finanční závazek doplatku na dostavbu kontejnerové budovy školy ve výši 9 mil. Tento...

—————

15.02.2017 19:44

Setkávání se

Setkání představitelů městské části s občany se stala v tomto volebním období již tradicí. Koncem loňského roku proběhla opět dvě setkání: v listopadu v Kolovratech a v prosinci v Lipanech. Část témat na kolovratském i lipanském setkání byla společná, část se jako již obvykle týkala více daného...

—————

01.11.2016 10:33

Zpráva o činnosti místostarostky

Na říjnovém zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty předložila místostarostka S. Bartošová zprávu o své činnosti za uplynulé období, tedy od února 2016 do konce srpna. Zpráva je do jisté míry doplňkem zprávy pana starosty, s důrazem na oblasti, které má paní místostarostka ve své kompetenci....

—————

20.09.2016 21:14

Nad anketou Lipanských

Obdrželi jsme v létě materiál, který jeho tvůrci - zastupitelé Procházka a Kolář nazvali anketa. I když je to spíše výzva. Je to zkrátka seznam formulovaných požadavků adresovaný vedení MČ podepsaný 94 obyvateli Lipan, kteří se ke konkrétně formulovanému požadavku mohli pouze připojit. Názory vás,...

—————

20.03.2016 13:50

Setkání se spolky

V pondělí 14. března mě čekala milá akce, a to setkat se  s představiteli spolků, které u nás působí a věnují se zejména práci s dětmi a mládeží. Podebatovali jsme o obecně o činnostech, podpoře apod. a hlavně jsme se již začali chystat na letošní dětský den, který bude tentokrát 4. června....

—————

10.03.2016 13:30

Jak jsem bránila stromy

Práce místostarostky není jen nudné sezení v kanceláři, jak si možná někteří myslí. Přináší také různé dobrodružné zážitky. To jsem si mohla potvrdit hned brzy po mém plném nástupu na úřad na přelomu února a března, kdy jsem byla nucena bránit nepovolenému kácení v lesoparku za brodem. Tváří v tvář...

—————

22.09.2015 20:54

Praha-Pól růstu. Tak z tohoto dotačního titulu si druhý stupeň ZŠ bohužel nepostavíme

Poměrně velká očekávání jsem měla spojena s přípravou Nového operačního programu Praha - Pól růstu. Zejména velké naděje vyvolávalo to, že Praha si bude moci sáhnout na slušné peníze z evropských fondů a jedna z podporovaných oblastí se má týkat školství. A naší MČ části by se ten 2. stupeň ZŠ...

—————